BeSost Consultoría Sostenibilidad I RSC I ODS

Sostenibilidad y RSC

Inspirar a las organizaciones a trabajar el
impacto social y medioambiental

CIUTATS SOSTENIBLES

Sant Cugat té tots els ingredients necessaris per ser un referent de ciutat sostenible així com ja és capdavantera en molts altres àmbits